Welkom op Peer2Squared

De beste manier om leerlingen elkaar feedback te laten geven.


Wat is Paarsgewijs vergelijken

Bij Paarsgewijs Vergelijken vergelijken leerlingen het werk van medeleerlingen met elkaar in willekeurig samengestelde paren. Hierdoor leren ze naar de kwaliteit van teksten als geheel te kijken. Paarsgewijs vergelijken gaat uit van het principe dat mensen beter zijn in het vergelijken van twee producten, dan in het beoordelen van één product los van de rest. De paren worden in Peersquared willekeurig aangemaakt. Peersquared gebruikt een algoritme om tot een betrouwbare rangorde te komen.

Peerfeedback

In Peersquared geven leerlingen elkaar feedback op elkaars werk. Hierdoor leren ze kritisch het werk van medeleerlingen te evalueren, waarbij ze verwoorden waarom iets goed of minder goed is en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Leerlingen ontwikkelen een oog voor tekstkwaliteit dat ze mee kunnen nemen tijdens het schrijven van hun eigen teksten. Peersquared laat ook een rangorde zien van de beoordeelde teksten. Voor jou als docent super handig om de best beoordeelde tekst met de klas te bespreken!

Voor de leerling en docent

Het is moeilijk om de kwaliteit van een tekst te bepalen. Met Paarsgewijs Vergelijken in Peersquared wordt dat eenvoudiger: je ziet steeds twee teksten naast elkaar en daaruit kies je de beste. Ook laat je feedback in de vorm van tips en tops achter voor je klasgenoot. Dit commentaar krijg jij ook te zien op de door jouw geschreven tekst. Bovendien is dat commentaar niet van 1, maar van meerdere klasgenoten. Op basis van die feedback kan je je eerste tekst gaan herschrijven.

Mail voor meer informatie: peer2squared@gmail.com
Bekijk hier de gebruikershandleiding